Територіальні органи ДФС
у Миколаївській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Головному управлінні ДФС у Миколаївській області

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області

 

1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області (далі – ГУ ДФС області) з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю ГУ ДФС області, налагодження ефективної взаємодії ГУ ДФС області з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Державної фіскальної служби України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 та цим Положенням.

 

2. Основні завдання та функції Громадської ради

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1. сприяння реформуванню ГУ ДФС області відповідно до світових вимог і стандартів.

2.1.2. створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.1.3. здійснення громадського контролю за діяльністю ГУ ДФС області та його територіальних органів, за процесом очищення влади в ГУ ДФС області та його територіальних органів;

2.1.4. сприяння врахуванню ГУ ДФС області громадської думки у процесі діяльності;

2.1.5. сприяння поліпшенню якості обслуговування платників податків та налагодження партнерських відносин;

2.1.6 надання ГУ ДФС області інформації про результати громадських слухань (інших форм відображення громадської думки щодо діяльності ГУ ДФС області);

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. готує та подає ГУ ДФС області пропозиції до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2.2.2. готує та подає ГУ ДФС області пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2.2.3. подає ГУ ДФС області обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної податкової та митної політики, а також політики щодо нарахування та сплати Єдиного внеску , удосконалення роботи Державної фіскальної служби України;

2.2.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, у тому числі з питань оподаткування та митних процедур;

2.2.5. здійснює громадський контроль за врахуванням ГУ ДФС області пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

2.2.6. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб - порталі ГУ ДФС області та в інший прийнятний спосіб відповідно до чинного законодавства України;

2.2.7. збирає, узагальнює та подає ГУ ДФС області інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення та стосуються сфери оподаткування та митних процедур;

2.2.8. готує пропозиції ГУ ДФС області щодо реформування податкового та митного законодавства;

2.2.9. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань реформування Державної фіскальної служби відповідно до світових вимог та стандартів;

2.2.10. інформує про результати громадських слухань (інших форм відображення громадської думки) щодо діяльності ГУ ДФС області.

2.2.11. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

3. Повноваження Громадської ради

3.1. Громадська рада має право:

3.1.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комісії, експертні, робочі групи тощо);

3.1.2. отримувати в установленому законодавством України порядку від ГУ ДФС в області інформацію, необхідну для виконання визначених цим Положенням завдань;

3.1.3. узагальнювати та аналізувати отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції та зауваження з питань реалізації податкової політики і подавати ГУ ДФС області таку інформацію в установленому законодавством України порядку;

3.1.4. узагальнювати та аналізувати дані про результати проведення консультацій з громадськістю, що надійшли від органів державної фіскальної служби області;

3.1.5. обговорювати програми та звіти про діяльність ГУ ДФС області, розглядати проекти документів, що стосуються податкових, митних питань;

3.1.6. інформувати у встановленому чинним законодавством України громадськість, зокрема через засоби масової інформації та електронну мережу Інтернет, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

3.1.7. залучати до роботи Громадської ради працівників ГУ ДФС області (за згодою їх керівників), представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;

3.1.8. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

3.1.9. отримувати у встановленому законодавством України порядку від ГУ ДФС області проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

3.1.10. члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень ГУ ДФС області.

 

4. Склад Громадської ради

4.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

4.3. Строк повноважень складу Громадської ради – до моменту початку здійснення повноважень Головним управлінням Державної податкової служби у Миколаївській області.

4.4. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

4.5. Персональний склад Громадської ради на строк повноважень Громадської ради затверджується наказом ГУ ДФС області за поданням голови Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

4.6. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.7. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

4.8. Для формування нового складу Громадської ради при ГУ ДФС області вже утворена Громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

4.9. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та ГУ ДФС області. До складу ініціативної групи може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.10. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів ГУ ДФС області в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб - порталі та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.11. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (копії статуту/положення, свідоцтва про реєстрацію або документа про легалізацію);

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

4.12. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що ГУ ДФС області повідомляє на своєму офіційному веб - порталі та в інший прийнятний спосіб.

4.13. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія та (у разі потреби)  заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла до проведення установчих зборів.

4.14. Відомості про склад Громадської ради при ГУ ДФС області оприлюднює на своєму офіційному веб - порталі та в інший прийнятний спосіб відповідно до чинного законодавства України.

4.15. Зміни до персонального складу Громадської ради вносяться наказом ГУ ДФС області, за поданням Голови Громадської ради.

4.16. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви.

4.17. Припинення членства у раді здійснюється за рішенням Громадської ради на черговому засіданні за поданням Голови Громадської ради у відповідності до пункту 4.15. 

 

5. Керівництво Громадської ради

5.1. Громадську раду очолює голова (член Громадської ради при ГУ ДФС області), який обирається її членами терміном на два роки.

5.2. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях Колегії ГУ ДФС області.

5.3. Голова має заступників, які обираються на засіданні Громадської ради за поданням Голови Громадської ради.

 

6. Діяльність Громадської ради

6.1. Положення про Громадську раду погоджується з ГУ ДФС області та схвалюється на її засіданні.

6.2. Громадська рада здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який затверджується головою Громадської ради.

6.3. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал; позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Голови, або однієї третини загального складу її членів.

6.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

6.5. У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник ГУ ДФС області.

6.6. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

6.7. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів.

6.8. Члени ради беруть участь у засіданні особисто, або його представник по довіреності у відповідності до законодавства.

6.9. Рішення Громадської ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.10. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду ГУ ДФС області.

6.11. За результатами засідання Громадської ради складається протокол, який підписують Голова та секретар Громадської ради.

6.12. Рішення ГУ ДФС області, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб - порталі ГУ ДФС області та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

6.13. Громадська рада інформує ГУ ДФС області та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб - порталі ГУ ДФС області та оприлюднення в інший прийнятний спосіб: положення про Громадську раду, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, щорічні звіти про її роботу.

 

7. Організаційне забезпечення роботи Громадської ради

7.1. ГУ ДФС області створює необхідні умови для роботи та проведення засідань Громадської ради.

7.2. Функції секретаря Громадської ради виконує працівник підрозділу ГУ ДФС області, відповідальний за комунікаційний напрямок роботи.

7.3. Для організаційного забезпечення роботи Громадської ради може утворюватися робочий орган – Секретаріат. Керівника Секретаріату Громадської ради призначає Голова Громадської ради.

7.4. Забезпечення Секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює ГУ ДФС області.