Територіальні органи ДФС
у Миколаївській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ГУ ДФС у Миколаївській області від 03.03.2016 № 735/10/14-29-12-01-10 від 03.03.2016 № 736/10/14-29-12-01-10

04.03.2016

          Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло листи публічного акціонерного товариства та приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «….» про надання податкової консультації щодо  нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ сільськогосподарським підприємством – суб’єктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість та відображенням їх в податковій звітності з ПДВ та повідомляє наступне.   

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України від              2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - Кодекс) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

При цьому, нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Одночасно пунктом 198.5 статті 198 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема:

а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування;

б) в операціях, звільнених від оподаткування;

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Разом з цим, пунктом 199.1 статті 199 Кодексу також передбачено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Абзацем 3 підпункту 2 пункту 3 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок № 21) визначено, що у рядку 1.1 декларації 0121 – 0123 (декларації, що подають платники податку, які згідно зі статтею 209 Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства) вказуються виключно операції з постачання сільськогосподарським підприємством вироблених/наданих сільськогосподарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах.  

Поряд з цим, підпунктом 5 пункту 3 розділу V Порядку № 21 передбачено, що сума податкового зобов’язання, нарахована протягом звітного періоду відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за основною ставкою, вказується у рядку 4.1 декларації з податку на додану вартість. При цьому, абзацем 6 підпункту 5             пункту 3 розділу V Порядку № 21 визначено, що рядок 4.1 може бути заповненим лише в декларації 0110 (загальна декларація).

Отже, нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу сільськогосподарське підприємство, зареєстровано як суб’єкт спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, повинно відображати в рядку 4.1 декларації 0110.

Стосовно розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 209.6 статті 209 Кодексу сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як                    75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх                 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Порядком № 21 передбачено подання додатка 9 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг» до декларації 0121- 0123 (пункти 10, 13 розділу ІІІ Порядку № 21).

Отже, враховуючи, що нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу не є операціями з постачання товарів/послуг, то сума таких податкових зобов’язань не враховується при розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг та відображається, як зазначалось раніше, в рядку 4.1 декларації 0110.

Щодо розрахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях слід зазначити, що відповідно до пункту 199.2 статті 199 Кодексу частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.

Пунктом 199.4 статті 199 Кодексу передбачено, що платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Згідно з пунктом 199.5 статті 199 Кодексу частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, визначена з урахуванням норм пунктів 199.2 - 199.4 статті 199 Кодексу, застосовується для проведення коригування сум податку, які відносяться до податкового кредиту за операціями, зазначеними у пункті 199.1 статті 199 цього Кодексу. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній податковий період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

Порядком № 21 передбачено подання додатка 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях» (підпункт 7 пункту 10 розділу ІІІ Порядку № 21).

Отже, враховуючи викладене, розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях здійснюється виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій та без урахування податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу.

Поряд  з цим, звертаємо увагу, що відповідно підпункту 14.1.172 пункту 14.1 статті 14 Кодексу податкова консультація – це допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган. Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Одночасно доводимо до відома, що у разі виникнення питань, пов'язаних з оподаткуванням, доцільно використовувати інформацію сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», який знаходиться на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: zir.sfs.gov.ua.

 

В.о. начальника                                                                                                                                                   І.В. Кузьмін

До списку