Територіальні органи ДФС
у Миколаївській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ГУ ДФС у Миколаївській області від 30.12.15 № 514/14-29-17-09

30.12.2015

Головне управління ДФС у Миколаївській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянуло Ваше звернення від 04.12.2015, стосовно дій громадянина України (фізичної особи не підприємця), перед державою, якщо даний громадянин виявив бажання зареєструватися як розробник програмного забезпечення в Google Play компанії Google, у відповідності до вимог Кодексу, які діють на момент надання відповіді, та повідомляє наступне.

 Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 Органи Державної фіскальної служби у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кодексом, законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України з питань оподаткування, виданими у межах повноважень.

Функції Державної фіскальної служби України, як контролюючого органа, регламентуються ст. 191 Кодексу. Відповідно до ст. 61 Кодексу податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Таким чином, питання щодо законності діяльності компанії Google в Україні не відноситься до повноважень ГУ ДФС у Миколаївській області.

Стосовно оподаткування доходів громадян України від прибутків, отриманих внаслідок реалізації своїх програмних продуктів в Google Play, то слід зазначити наступне.

 Відповідно до ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування резидента є:
 - загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід,

 - доходи з джерелами їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

 - іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

База оподаткування податком на доходи фізичних осіб визначено ст.164 Кодексу.

Згідно із п. 164.1. ст. 164 Кодексу, базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених IV розділом Кодексу. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

 Слід зазначити, що у ст. 164 Кодексу відсутня окрема норма щодо оподаткування доходів, отриманих внаслідок реалізації своїх програмних продуктів в Google Play.

 Однак, у ст. 165 Кодексу також відсутня норма щодо не включення до розрахунку загального місячного (річного) оподаткованого доходу отриманого внаслідок реалізації своїх програмних продуктів в Google Play.

 Відповідно до пп. 168.1.3 пп. 168.1 ст. 168 Кодексу, якщо згідно з нормами розділу IV Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

 Виходячи із викладеного, та враховуючи інформацію, зазначену у Вашому листі про те, що компанії Google та офіційний дистриб’ютер Google Play в Україні зареєстровані за межами України, отримані доходи від зазначених компаній є доходами (прибутками), отриманими з джерел за межами України, тобто, іноземними доходами.

 Порядок оподаткування іноземних доходів регулюється п. 170.11 ст. 170 Кодексу, пп. 170.11.1 якого визначено (з урахуванням вимог пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Кодексу), що у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу (15 (20) %).

Підпунктом «б» п. 171.2 ст. 171 Кодексу встановлено, що особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з іноземних доходів є платник податку.

Отже, сума іноземних доходів, отримана платниками податків - фізичними особами – резидентами, має бути включена до загального річного оподатковуваного доходу такого платника та оподатковується за ставками 15 (20) %.

Що стосується питання щодо необхідності громадянину України реєструватися підприємцем, з метою отримання доходу від продажу програмних продуктів власного виробництва, зазначимо наступне.

Згідно із ст. 3 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (далі - ГКУ), під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями.

Відповідно до ст. 42, ст. 43 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (далі - ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємці мають право вільного вибору видів підприємницької діяльності, без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців відповідно до ст. 5 Закону України від 15.05.2003 №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" проводиться державним реєстратором за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Порядок державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, встановлено Розділом V вищевказаного Закону. Статтею 42 цього Закону визначено, що для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або уповноважена нею особа повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

1) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

2) копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

3) нотаріально засвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта та намір стати підприємцем, повинна подати виключно особисто:

1) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

Відповідно до п. 65.1 ст. 65 Кодексу, взяття на облік фізичних осіб - підприємців у контролюючих органах здійснюється за місцем їх державної реєстрації на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Взяття на облік здійснюється контролюючим органом не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб - підприємців).

Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (п. 65.5 ст. 65 Кодексу). Видача та заміна довідки про взяття на облік платника податків здійснюється безоплатно (п. 65.6 ст. 65 Кодексу).

Отже, якщо Ви систематично будете реалізовувати свої програмні продукти з метою отримання прибутку, то Вам необхідно стати на облік до контролюючих органів за своїм місцем реєстрації, враховуючи вище приведений алгоритм.

Стосовно сплати податку на доходи від продажу програмних продуктів фізичною особою-підприємцем, ГУ ДФС у Миколаївській області повідомляє, що терміни подання податкової звітності та сплати відповідних податкових зобов’язань залежатимуть безпосередньо від обраної Вами системи оподаткування. Для справляння податку за здійснення діяльності з продажу програмних продуктів можна виділити такі системи оподаткування доходів для фізичних осіб-підприємців:

1) Загальна система оподаткування:

Відповідно до п. 177.1 ст. 177 Кодексу доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

Об'єктом оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (п. 177.2 ст. 177 Кодексу).

У п. 177.11 ст. 177 Кодексу вказано, що фізичні особи - підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Кодексу (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року), в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

2) Спрощена система оподаткування:

Провадження підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування регламентується нормами глави 1 розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Кодексу. У цій главі встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справлення єдиного податку (п. 291.1 ст. 291 Кодексу).

Відповідно до п. 292.1 ст. 292 Кодексу, доходом платника єдиного податку (спрощена система) є для фізичної особи - підприємця дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Кодексу.

В залежності від того, яку групу платника єдиного податку Ви оберете (враховуючи обмеження) буде залежати термін надання звітності, ставки податку, терміни сплати та інше.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку можуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з урахуванням чинних нормативно-правових актів, при цьому розрахунки здійснювати при купівлі та продажу товарів (робіт, послуг) з дотримання вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 №22, тобто не можуть розраховуватись за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) через електронні платіжні системи, у тому числі через систему "WebMoney", Transfer, Інтернет.Гроші, UkrMoney (електронні гроші) тощо.

Таким чином, система оподаткування, необхідність реєстрації фізичною особою-підприємцем, порядок нарахування і сплати податків та інші питання, порушені у Вашому запиті залежатимуть від специфіки взаємовідносин з компанією Google.


З повагою

В.о. начальника                                                                              І.В. Кузьмін

 

До списку